Reise- og avbestillingsforsikring

Dekker uhell, sykdom og tyveri av verdisaker i ferien når minimum 50 % av reisens utgifter til transport og/eller hotell er betalt med ditt Eika Kredittkort Direkte eller Eika Ansatt Direkte.

Sykdom, tyveri eller forsinkelser i ferien

Reise- og avbestillingsforsikringen dekker tapet ditt om du blir syk eller frastjålet verdisaker i ferien. Den gjelder også ved forsinkelser i forbindelse med flyreiser. Legg merke til at spesielle vilkår gjelder for deg over 75 år. Mer informasjon om dette finner du i forsikringsvilkårene.

Må du melde en skade, kan du enkelt levere skademeldingen på nett.

Gyldighet

  • Reiseforsikringen gjelder ferie og tjenestereiser inntil 90 dager. Vær oppmerksom på at dersom reisen varer over 90 dager er ingen del av reisen dekket under forsikringen. Helårs reiseforsikring har vanligvis begrenset varighet, som regel inntil 45 dager per reise.
  • Reiseforsikringen er kun gyldig hvis du har betalt minst 50 % av reisens kostnader til transport og/eller overnatting for alle sikrede med kortet, før en skade inntreffer.

Reiseforsikringen gjelder ikke

  • I hjemmet, på arbeidsstedet eller på skolen.
  • På reiser mellom bosted og arbeid/skole.
  • På dagsreiser i kommunen der sikrede bor, arbeider eller går på skole. 
  • Turer utover 90 dager.
  • Dersom det ikke benyttes fly, må du overnatte minimum ett døgn utenfor hjem/arbeidskommune.
  • Ved bilferier anbefaler vi generelt at man tegner tilleggsforsikring, fordi det i mange tilfeller vil være praktisk vanskelig å dokumentere at kravet til gyldig dekning er oppfylt.

Begrensninger

En forsikring vil som regel ha flere unntak og begrensninger. Det er derfor viktig å sette seg inn i dekningsomfanget. F. eks er erstatningen for kontanter begrenset til kr 3.000

Verdigjenstander/tyveriutsatte gjenstander og enkeltgjenstander vil aldri kunne erstattes med mer enn kr 7.500 pr. skadetilfelle for kredittkort. Det bør derfor tegnes spesialforsikring for kostbart sportsutstyr, smykker, kamerautstyr m.m. 

Videre vil det ved utøvelse av enkelte ekstremsporter være unntak, pkt. 5.6.7 under reisesyke og 9.2.7 under reiseulykke. Mer om dette finner du i forsikringsvilkårene.

Flere reiseforsikringer

Hvis annen forsikring ikke dekker fullt ut, kommer denne i tillegg. MEN du får for eksempel ikke utbetalt erstatning for et kamera hos to forsikringsselskaper. 

Det vil bli oppfattet som svindel å ikke informere om at erstatningskrav er sendt inn til et annet forsikringsselskap. Det er også vanlig at tilfeller av dobbelforsikring utlignes forsikringsselskapene imellom.
    

Egenandel ved skade eller uhell

Egenandelen er kr 500, med unntak for forsinkelse og invaliditet/dødsfall. Ved behandlingsutgifter i Norge etter ulykkesskade er egenandelen kr 1.000

Avbestilling

Hvis du blir forhindret fra å foreta reisen på grunn av akutt sykdom, ulykkeskade eller dødsfall enten det rammer deg selv, den du skal reise sammen med (eneste medreisende) eller din nærmeste familie (bosatt i Norden) får du dekket annulleringskostnader med fradrag av egenandel på kr 500.

Bagasjeforsinkelse

Når ekspedert bagasje er forsinket mer enn 4 timer erstattes utgifter til nødvendige klær, toalettsaker etc. med inntil kr 2.000 pr. skadetilfelle i henhold til kvitteringer. Forsinkelsen må være bekreftet av transportør.

Forsinket fly

Ved forsinkelse grunnet værforhold, teknisk feil eller trafikkuhell med det transportmiddelet sikrede reiser med, erstatter forsikringsselskapet innhenting av reiseruten med inntil kr 20.000 per skadetilfelle. Overnatting dekkes med inntil kr 10.000 per skadetilfelle. Forsinkelsen må dokumenteres.

Når rutefly, charterfly er forsinket med mer enn 8 timer ved ut- eller hjemreise erstatter forsikringsselskapet kr 500 per påbegynte døgn, maks kr 2.000 per person og kr 4.000 per skadetilfelle.

Utgifter til lege/medisiner

De fleste leger og legesentre på de ulike destinasjoner er kjent med SOS International a/s og fakturer de større utgiftene direkte til oss. 

Mindre og overkommelige utgifter bør betales av sikrede på stedet. Disse utleggene vil bli refundert etter at forsikringsselskapet har mottatt kvitteringer for utlegg. Du må ha dokumentasjon som bekrefter at minst 50 % av reisens kostnader til transport og/eller overnatting for alle sikrede er betalt med kredittkort fra Eika Kredittbank.

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 27,16 % v/15.000,- o/12 mnd. Kostnad 1.973,75 kr. Totalt 16.973,75 kr.